Endodoncija

Endodoncija
Nema komentara

Endodoncija je grana stomatologije koja se bavi lečenjem inficiranih kanala korena zuba. Infekcija nastaje kao posledica nelečenog ili nepravilno lečenog karijesa, kada bakterije prodiru u pulpu (sadržaj kanala) zuba. Pacijenti se tada suočavaju sa bolom koji ne prestaje i ne reaguje na bilo kakvu terapiju analgeticima.
Za lečenje ove vrste oboljenja, neophodna je poseta stomatologu, koji će vađenjem zubne pulpe, adekvatnom obradom kanala korena, a zatim i punjenjem produžiti vek Vašem zubu.

Kod zuba sa krivim korenovima i neprolaznim kanalima nekad je potrebno uraditi vađenje zuba.

Inficirani kanal korena zuba predstavlja izvor infekcije i odatle pojedini mikroorganizmi i njihovi toksični produkti neprekidno dospevaju u okolno tkivo. Kao posledica zapaljenskih procesa i prodora gnoja, formiraće se gnojna kolekcija (granulom, zubne ciste).

Endodontska terapija se svodi na lečenje endodoncijuma sa ciljem da se sačuva zub sa obolelom pulpom ili bar njegov koren, ukoliko je krunica uništena i da se funkcionalno i estetski osposobi.